PRAVILNIK O UŠTEDI ENERGIJE ENEV 2014 / Promjene i učinci na tehnologiju prozora

Pravilnik o uštedi energije (skraćenica EnEV 2014) određuje standarde toplinske izolacije za stambene i poslovne zgrade. Promjenama EnEV-a 2014, zakonodavac je postrožio zahtjeve građevina. Vrijednosti zahtijevane u Pravilniku se moraju poštivati pri obnovi postojećih zgrada, tako i pri izgradnji novih zgrada. Kao dokaz o poštivanju propisa, zakonodavac zahtijeva energetsku dozvolu koja se izdaje za svaku moderniziranu ili novoizgrađenu zgradu. EnEV 2014 zamjenjuje podatke iz prethodno važećeg Pravilnika o uštedi energije iz 2009. godine i tamo pooštrava propise. Od 1. svibnja 2014. godine na snagu je stupio novi pravilnik, a najvažnije promjene u novoj izmjeni Pravilnika o uštedi energije odnose se na nove građevinske projekte provedene od 2016. godine.

ENEV 2014 DETALJNO

1. svibnja 2014. na snagu je stupio novi Pravilnik o uštedi energije. U osnovi, propis nalaže da su za nove građevinske projekte stambenih i nestambenih zgrada od 2016. godine obvezujući stroži propisi. Preduvjet je smanjenje godišnje potrošnje primarne energije i poduzimanje mjera koje značajno smanjuju potrošnju energije.

Ukratko, izmjene i dopune Pravilnika o uštedi energije propisuju da su se energetske vrijednosti cijele zgrade od siječnja 2016. kod novih građevinskih projekata smanjile za oko 25%. Izmjena se uglavnom odnosi na novogradnju. Budući da je Pravilnik o uštedi energije iz 2009. godine već uključivao jasno pooštravanje vrijednosti smjernica za stare zgrade, a daljnje pooštravanje ne bi donijelo velike promjene, zakonodavac odbija nametati daljnje vrijednosti za postojeće građevine.

Cilj izmjene i dopune Pravilnika o uštedi energije je postizanje standarda o niskoj potrošnji energija širom EU. Do 2021. godine odredbe će se postupno pooštriti.

Osim propisa za toplinsku izolaciju zidne ovojnice koja uključuje vanjske zidove, prozore i vrata, EnEV 2014 se bavi zamjenom starih kotlova. Kako bi se osigurala usklađenost sa standardima, izmjenom su se promijenili i propisi za energetsku dozvolu. Vrijedi sljedeće:

 • Obvezna oznaka energetskih vrijednosti kuće ili stana u oglasima za prodaju i najam.
 • Zahtjev mora sadržavati klasu energetske učinkovitosti ako je potvrda o energetskoj učinkovitosti izdana nakon stupanja na snagu Pravilnika o uštedi energije 2014. i ako se radi o stambenoj zgradi.
 • Od sada, prodavači i stanodavci dužni su tijekom posjeta predočiti energetsku potvrdu. Kupci ili stanari sada moraju dobiti energetsku potvrdu u originalu ili u kopiji (kod).
 • Vlasnici javnih zgrada koji ne podliježu službenoj uporabi moraju jasno označiti energetsku potvrdu.

  Svi Deceuninck prozori prikladni su vrijednostima EnEV 2014. Više saznajte ovdje.

RAZLIKE U STARIM ZGRADAMA I NOVIM ZGRADAMA

Dok za nove zgrade najkasnije do 1. siječnja 2016. vrijede značajno stroža pravila glede godišnje potrošnje primarne energije, izmjena Energetskog akta 2014. ne mijenja vrijednosti za stare zgrade. Umjesto toga, vrijednosti EnEV 2009. moraju se poštovati prilikom modernizacije stare zgrade. Pravilnik o uštedi energije stupa na snagu pri obnovi starih građevina:

 • zamijenjeni dijelovi,
 • prvi put instaliran,
 • prednji ili unutarnji prozor, ili
 • zamijenjena stakla.

Ako je zgrada stambena zgrada, vrijedi sljedeća vrijednost:

 • Prozor: Uw vrijednost 1.3 W / m 2 K

Za stare zgrade koje nisu namijenjene za stanovanje i i čija prosječna temperatura zagrijavanja ne prelazi 19 stupnjeva, primjenjuje se sljedeća vrijednost:

 • Prozor: Uw vrijednost 1,9 W / m2 K

RAZLIKE U STAMBENIM I NESTAMBENIM GRAĐEVINAMA

 • Zakonodavac relativno jasno razlikuje zgrade koje pripadaju stambenim i poslovnim građevinama. Razlika se prepoznaje u zagrijavanju zgrada. Budući da se može pretpostaviti da će se stambene zgrade intenzivnije zagrijavati, primjenjuju se značajno strože vrijednosti. Međutim, izmjena EnEV-a daje graditeljima veću mogućnost izbora. Na primjer, trenutno podignute stambene i poslovne zgrade moraju biti u skladu s odredbama EnEV-a iz 2009. godine. Ako je zahtjev za gradnju stambene ili poslovne zgrade odobren tek nakon 1. svibnja 2014., primjenjuju se odredbe EnEV 2014. U slučaju novog građevinskog projekta, koji je odobren tek od 1. siječnja 2016., moraju se pridržavati odredbe obnovljenog EnEV 2014. Ovo pooštravanje znači da su prethodne vrijednosti smanjene za faktor od 0,75 za referentne zgrade, a posebno se odnose na prozore i balkonska vrata u zgradama. Do 1 siječnja 2016. godine vrijede sljedeće odredbe za prozore, prednja vrata i balkonska vrata u stambenim zgradama:

  Profil prozora

  Uw ≤ 1,3 W/m²K

  Vrata

  Ud ≤ 1,8 W/m²K

  Prozor

  Uw ≤ 1,6 W/m²K


  Među francuskim vratima su prozori s mehanizmom sklapanja, preklapanja, klizanja ili podizanja.

  Nestambene zgrade

  Vrijednosti su promijenjene i za nestambene zgrade. I ovdje je 1. siječnja 2016. krajnji rok za nove građevinske projekte. Svaka zgrada podignuta nakon tog datuma mora biti u skladu s novim vrijednostima. Budući da se nestambene zgrade koriste u različite svrhe, zakonodavac dijeli objekte u dvije kategorije:

  • zgrade čija je temperatura zagrijavanja 19 stupnjeva ili više: Uw granica: 1,3 W/m2K (počevši od 2016/1/1 0.98 W/m2K)
  • zgrade čija temperatura zagrijavanja ne prelazi 19 stupnjeva: Uw granica 1,9 W/m2K

  Od 1. siječnja 2016., zahtjevi za srednjom U-vrijednošću su se pooštrili za sve transparentne komponente u nestambenim zgradama. Izmjena se odnosi i na fasade, krovne prozore, staklene krovove i krovne svjetiljke:

  • Transparentne komponente / zidne fasade – nova vrijednost: Uw granica: 1,5 W/m2K
  • Stakleni krovovi, krovni prozori, krovne svjetiljke – nova vrijednost: Uw granica: 2,5 W/m2K

  U tim se zgradama istodobno mora uzeti u obzir i toplinska izolacija za ljetne mjesece. Pravni zahtjevi Pravilnika o uštedi energije 2014. nastaju iz & sect; 4 EnEV 2014 i navedenih privitaka.

  Detaljne informacije o U-vrijednostima i njihovom računanju možete pronaći na našoj info stranici o U vrijednostima.

ZNAČAJ ENEV 2014 U PRAKSI

 • Do sada se novi građevinski projekti nisu morali provoditi prema strožim propisima. Među graditeljima postoji neizvjesnost o tome koji propisi za uštedu energije vrijede za određeni građevinski projekt. U osnovi, propisi se određuju prijemom, odnosno odobrenjem zahtjeva za gradnju.

  Ako je zahtjev za gradnju podnesen prije 30. travnja 2014. i ako je već donesena odluka o istom, za graditelje vrijede propisi Pravilnika o energiji iz 2009. godine. Isto vrijedi i za zahtjeve gradnje o kojima još nije odlučeno do 1. svibnja 2014. Ako je nadležnom tijelu zahtjev za gradnju podnesen nakon 1. svibnja 2014., zakon EnEV 2014 će automatski stupiti na snagu. Međutim, graditeljima ostaje jedno – držati se u skladu sa zahtjevima strožijeg EnEV 2014 i na njemu temeljiti projekt izgradnje.

  U podnošenju zahtjeva gradnje koji su se dogodili tek od 1. siječnja 2016., na postojeće građevine se u osnovi primjenjuju EnEV 2014, kao i strože odredbe za nove zgrade.

  Moguće kazne i dokazne

  Stroži propisi Pravilnika o uštedi energije posebno se odnose na odredbe energetske potvrde. Ove se sada u osnovi moraju predati stanaru ili kupcu nekretnine kao original ili kopija. Isto tako, pristup oglasima za nekretnine se mijenja. Prijašnja naznaka o postojanju energetske potvrde trenutno nije dovoljna, stoga sada oglas mora sadržavati i referentne brojeve. Pored toga, stanodavac ili prodavač mora osigurati da zainteresirana strana može vidjeti energetsku potvrdu tijekom razgledavanja.

  Kršenja Pravilnika o uštedi energije koja su se otkrila nepoštivanjem zahtjeva za informacijama u oglasima o nekretninama se novčano kažnjavaju. Novčane kazne se odnose na stanodavce ili vlasnike koji ne ispunjavaju obvezu predaje energetske potvrde. Ovisno o ozbiljnosti pravnog prekršaja, novčane kazne se kreću između 5.000,00 i 50.000,00 EUR.

  Daljnje informacije i brošure o propisima za uštedu energije mogu se pronaći na web adresi www.enev-online.de koda ili našoj info stranici Deceuninck – Lokalni partneri.